COHAB - COSY HABITATION: projekční kancelář Brno, projekční kancelář Olomouc, projektant Brno, projektant Olomouc, projekt haly, projekt RD, moderní dům, pasivní dům, projekt bytového domu, projekt cyklostezky, projekt průmyslová stavba, moderní RD, projekt chaty, rekonstrukce haly, novostavba haly, projekt Nová Zelená Úsporám, projektová dokumentace, řadový dům, atriový dům, dům ve svahu, architekt Brno, architekt Olomouc, 3D tisk

O nás

O založení firmy

Jednoho pochmurného zimního večera se tři dlouholetí přátelé sešli v jedné brněnské hospůdce a debatovali o životě, architektuře a okolním dění. Znali se už dvanáct let, spojovala je společná studia i rozdílné pracovní zkušenosti a hlavně touha „dělat věci pořádně“.  Posilněni pěnivým mokem rozhodli se využít svých znalostí a pracovních zkušeností k založení vlastní společnosti. A tak vznikl Cohab, projekční kancelář, jejímž mottem je od počátku: „Stojíme nohama na zemi, ale míříme ke hvězdám!“

Priority

Naší prioritou je především doručit kvalitní návrh včetně příslušné dokumentace za přijatelnou cenu a to tak, aby výsledné dílo dělalo radost investorům i autorům po mnoho let po svém dokončení.

Cíle

Hlavním motivem naší činnosti je vytvořit útulné a plně fungující prostředí všem obyvatelům staveb bez ohledu na to jde-li o ptačí budku nebo o rozsáhlý industriální komplex.  Snahou je rovněž navrhnout stavby v harmonii se svým okolím s ohledem na ekologii stavby v celém průběhu jejího života a to vše za rozumné pořizovací i provozní náklady. Takto navržený celek je více než pouhý součet jeho částí a vytvoří dílo trvalé hodnoty.

Vize

Naší vizí je vysoce vyspělé, trvale udržitelné a koncepčně řešené urbanizované prostředí, kde lidé se svými technologiemi, žijí v harmonii s přírodním prostředím. Ekvilibrium člověka a přírody.

Zaměření

Zabýváme se návrhy veškerých pozemních staveb a to od počáteční ideové koncepce až po autorský dozor při výstavbě. Dokumentaci vyhotovujeme včetně veškerých profesí a potřebných součástí ve vysokém kvalitativním standardu, tak aby průběh výstavby probíhal svižně a bez komplikací či výrazných vícenákladů. Díváme se na věci netradičně, ale nebojíme se využít osvědčená řešení.

Proč Cohab?

Slovo cohab (zkratka z anglického cosy habitation) v našem pojetí vyjadřuje útulné soužití člověka ve všech aspektech života s jeho okolím: vzájemné soužití lidí, soužití lidí s technologií a přírodou, soužití staveb s jejich obyvateli,  soužití staveb s jejich okolím.