COHAB - COSY HABITATION:

O nás

O založení firmy

Jednoho pochmurného zimního večera se tři dlouholetí přátelé sešli v jedné brněnské hospůdce a debatovali o životě, architektuře a okolním dění. Znali se už dvanáct let, spojovala je společná studia i rozdílné pracovní zkušenosti a hlavně touha „dělat věci pořádně“.  Posilněni pěnivým mokem rozhodli se využít svých znalostí a pracovních zkušeností k založení vlastní společnosti. A tak vznikl Cohab, projekční kancelář, jejímž mottem je od počátku: „Stojíme nohama na zemi, ale míříme ke hvězdám!“

Priority

Naší prioritou je především doručit kvalitní návrh včetně příslušné dokumentace za přijatelnou cenu a to tak, aby výsledné dílo dělalo radost investorům i autorům po mnoho let po svém dokončení.

Cíle

Hlavním motivem naší činnosti je vytvořit útulné a plně fungující prostředí všem obyvatelům staveb bez ohledu na to jde-li o ptačí budku nebo o rozsáhlý industriální komplex.  Snahou je rovněž navrhnout stavby v harmonii se svým okolím s ohledem na ekologii stavby v celém průběhu jejího života a to vše za rozumné pořizovací i provozní náklady. Takto navržený celek je více než pouhý součet jeho částí a vytvoří dílo trvalé hodnoty.

Vize

Naší vizí je vysoce vyspělé, trvale udržitelné a koncepčně řešené urbanizované prostředí, kde lidé se svými technologiemi, žijí v harmonii s přírodním prostředím. Ekvilibrium člověka a přírody.

Zaměření

Zabýváme se návrhy veškerých pozemních staveb a to od počáteční ideové koncepce až po autorský dozor při výstavbě. Dokumentaci vyhotovujeme včetně veškerých profesí a potřebných součástí ve vysokém kvalitativním standardu, tak aby průběh výstavby probíhal svižně a bez komplikací či výrazných vícenákladů. Díváme se na věci netradičně, ale nebojíme se využít osvědčená řešení.

Proč Cohab?

Slovo cohab (zkratka z anglického cosy habitation) v našem pojetí vyjadřuje útulné soužití člověka ve všech aspektech života s jeho okolím: vzájemné soužití lidí, soužití lidí s technologií a přírodou, soužití staveb s jejich obyvateli,  soužití staveb s jejich okolím.